vuka vuka logo

Dodaci ishrani nisu zamena za uravnoteženu, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.

U redu

Šta se dešava fiziološki tokom erekcije?

Da bi se razumelo šta uzrokuje erektilnu disfunkciju, važno je da se prvo razmotri kako dolazi do erekcije. Da bi se postigla zadovoljavajuća erekcija, odvija se složen, kaskadni proces u organizmu.

Naime, penilna erekcija predstavlja samo jednu komponentu fiziološkog procesa koji je zapravo proizvod integracije funkcija: centralnog nervnog sistema, perifernog nervnog sistema, hormonskog sistema, kardiovaskularnog sistema, psiholoških i lokalnih faktora (povezanih sa penisom). Svaki poremećaj u navedenim sistemima, bilo da je uzrokovan aktuelnom medikalnom terapijom ili medicinskim stanjem (bolestima), ima značajan uticaj na sposobnost da se razvije i održi dovoljno kvalitetna erekcija. Pored toga, savremena istraživanja navode da fiziološki procesi koji su uključujeni u erektilnu funkciju zapravo počinju na genskom nivou, pravovremenom aktivacijom gena odgovornih za proizvodnju proteina neophodnih za održavanje erektilnog puta. Cilj istraživanja je usmeren na identifikovanje gena koji mogu povećati rizik kod muškaraca koji su nosioci ovakvog gena za nastanak ED. U ovom trenutku, ove studije su ograničene.

Erekcija je proces koji se nalazi pod neurofiziološkom koordinacijom centralnog nervnog sistema, koji je najvažniji seksualni organ. U delu mozga koji se zove hipotalamus, seksualni nadražaji se integrišu i kao erektilne i anti erektilne poruke šalju u penis kroz kičmenu moždinu i sakralni erekcioni centar. Erekcija se javlja kao odgovor na dodir, miris, i čulne i vizuelne stimuluse, koji izazivaju stimilaciju puteva u centralnom nervnom sistemu, odnosno u mozgu. Informacije se prenose od mozga do nervnih centara koji se nalaze u kičmenoj moždini, a dalje primarna nervna vlakna putuju do tela penisa gde regulišu protok krvi tokom i nakon procesa erekcije.

Mozak, nervni sistem, srce i hormoni su zaslužni za erekciju


Seksualna stimulacija izaziva oslobađanje neurotransmitera iz nervnih završetaka u penisu koji izazivaju niz događaja koji na kraju dovode do relaksacije glatkih mišića penisa i do postizanja adekvatne čvrstine tela penisa. Erekcija se postiže povećanjem protoka krvi u penis uz istovremeno smanjenje odliva. Azot monoksid (NO) i ciklični guanozin monofosfat (cGMP), su medijatori uključeni u relaksaciju kavernoznih glatkih mišića koji dovode do penilne erekcije. Oslobađanje azot monoksida iz endotelijalnih ćelija zida arteriola kavernoznih tela, produkuje refleksnu vazodilataciju, koja rezultira u povećanom protoku krvi kroz penis. PDE5 je enzim odgovoran za razgradnju cGMP, što dovodi do detumescence (opuštanja penisa). Naime, blokiranjem PDE5, cGMP omogućava značajnu vazodilataciju penilnih arteriola i glatkih mišića corpora cavernosa penisa, čime se potencira erekcija. Periferna kontrola erekcije zavisi od ravnoteže neuronalnih i lokalnih faktora. Ukoliko jedan ili više od gore navedenih fizičkih i/ili psiholoških procesa nije funkcionalan, odnosno ne odvija se u kontinuitetu, ili bude prekinut, ispoljiće se erektilna disfunkcija.

Erekcija može biti psihogena i refleksogena. Psihogena erekcija nastaje zbog erotskih stimulusa, koji mogu biti čulni, taktilni, vizuelni, mirisni i imaginativni. Refleksogena erekcija nastaje zbog direktne stimulacije genitalnih organa. Psihogena i refleksogena erekcija deluju sinergistički, tako da psihogeni stimulusi pojačavaju reakciju na refleksogene i obratno. Komplikacije koje nastaju od erektilne disfunkcije mogu uključivati: nezadovoljavajući seksualni život, stres ili anksioznost, neprijatnost ili nisko samopoštovanje, probleme u partnerskoj vezi, nemogućnost da pratnerka zatrudni.

Vuka Vuka. Samo čvrsto.

Rešenje za vaš problem sa erekcijom je Vuka Vuka. Samo čvrsto.