vuka vuka logo

Dodaci ishrani nisu zamena za uravnoteženu, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.

U redu

Šta su glavni faktori rizika ED?

Faktori rizika za erektilnu disfunkciju su zajednički sa faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti (KVB):

  • Medicinska stanja - posebno dijabetes mellitus ili kadiovaskularna oboljenja: povišen krvni pritisak
  • Gojaznost - se javlja kao važan faktor rizika, a indeks telesne mase (BMI) je dokazan prediktor nastanka ED u periodu od 25 godina
  • Pušenje ograničava dotok krvi u venama i arterijama, može biti uzrok hroničnih uslova koji dovode do erektilne disfunkcije.
  • Hiperholesterolemija dislipidemija posebno povišene vrednosti lipoproteina niske gustine/LDL holesterola/ i niskih nivoa lipoproteina velike gustine /HDL holesterola/
  • Metabolički sindrom
  • Nedostatak fizičke aktivnosti
  • Lekovi, medicinski tretmani /operacije i zračna terapija male karlice/, povrede
  • Povišene vrednosti C reaktivnog proteina
  • Biciklizam
  • Navike /alkohol, opojna sredstva/ i psihička stanja /depresija/

Studije navode da se ozbiljnost ED povećava eksponencijalno sa povećanjem broja faktora rizika. Svi ovi riziko - faktori se odlikuju poremećajem endotelne funkcije, što ukazuje na centralnu ulogu disfunkcije endotela u patogenezi sistemske vaskularne bolesti, uključujući i ED.

Zadovoljan korisnik prirodnog preparata za potenciju Vuka Vuka

Vuka Vuka. Samo čvrsto.

Rešenje za vaš problem sa erekcijom je Vuka Vuka. Samo čvrsto.