vuka vuka logo

Dodaci ishrani nisu zamena za uravnoteženu, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.

U redu

Kako drugi uslovi utiču na nastanak ED?

Najnovija istraživanja ukazuju da je ED preteča potencijalnih budućih kardiovaskularnih događaja i da zapravo može da bude prvi signal vaskularne ili neke druge bolesti. Kao „rani znak upozorenja", javlja se, kako je već navedeno, od dve do pet godina pre koronarne bolesti. Velika međunarodna studija je pokazala da je kod muškaraca sa ED, dva puta veće šansa da dobiju infarkt miokarda, 10% veće šanse da dožive cerebrovaskularni insult (CVI) i 20% veće šanse da obole od srčane insuficijencije. Takođe, u literaturi se navodi podatak da muškarci sa ED imaju 65-85% veći rizik od kasnijeg kardiovaskularnog oboljenja.

Veliki broj muškaraca nikada ne doživi seksualnu nezainteresovanost, pad libida i polnu nemoć, međutim, kod nekih se andropauza javi već oko četrdesete. Da li će do andropauze ili muškog klimakterijuma da dođe, zavisi od nivoa muškog polnog hormona testosterona, ali i opšteg zdravlja. Rizične bolesti koje podstiču andropauzu su osim kardiovaskularnih bolestii dijabetes tip 2, gojaznost (naročito u trbušnom delu), visok nivo holesterola... Više od 50% muškaraca, koji imaju problema sa erekcijom ili smanjen libido jesu oboleli od šećerne bolesti, odnosno približno 50% muškaraca koji boluju od dijabetesa će patiti od ED u roku od 10 godina od postavljanja dijagnoze.

Dijabetes mellitus je jedan od dominantnih faktora rizika erektilne disfunkcije (ED) i jedan je od najtežih za lečenje. ED kod ovakvih pacijenta se smatra kao manifestacija sistemske vaskularne bolesti i verovatno će prethoditi koronarnoj bolesti u periodu od 5 godina. Prevalencija ED kod dijabetičara je varijabilno procenjena na 35 i 75%. Naime, erektilna disfunkcija može biti preteča šećerne bolesti u 12% novodijagnostikovanih dijabetičara. Učestalost impotencije kod dijabetičara je zavisna od starosti i veća je kod muškaraca sa juvenilnim dijabetesom u odnosu na dijabetičare u zrelom dobu. Takođe, muškaci sa dijabetesom i ED  čine veliku grupu pacijenata koji se u krajnjoj fazi tretmana, podvrgavaju operativnom lečenju (implantaciji penilne proteze).

Porodica je zadovoljnija uz Vuka Vuku prirodan preparat za potenciju


Karcinom prostate nije uzrok erektilne disfunkcije. Međutim,  svi postojeći tretmani za rak prostate (operativno lečenje- radikalna prostatektomija, radioterapija, hormonska terapija...) mogu izazvati erektilnu disfunkciju. Hirurgija karcinoma prostate, čak i kada su nervi pošteđeni i kada operaciju izvodi iskusan hirurg, može dovesti do erektilne disfunkcije. Međutim, kod izvesnog broja muškaraca postoji mogućnost da se erekcija povrati u prvih nekoliko meseci do godinu dana nakon tretmana.Tretman benigne bolesti prostate takođe može izazvati ED pomenutim korišćenjem lekova iz grupe inhibitora 5AR.

Mentalno zdravlje i stabilnost su osnovni preduslovi za zdrav seksualni život. Centralni nervni sistem, posredstvom nervnih vlakana i neurotransmitera, moduliše sekusalnu aktivnost od želje preko erekcije do ejakulacije. Balans u ravnoteži tela i uma, može biti poremećen savremenim načinom života, koji kroz zahtevne svakodnevne aktivnosti akumulira stres i potencira anksioznost. Svakako, loše navike kojima se pribegava tokom stresnih perioda (duvan, alkohol, opioidna sredstva, preterana konzumacija hrane), mogu rezultirati pojavom erektilne disfunkcije.

ED koja je izazvana lekovima se pojavljuje u oko 25% pacijenata u medicinskoj praksi, dok antihipertenzivni lekovi uzrokuju problem u 4-40% bolesnika.

Vuka Vuka. Samo čvrsto.

Rešenje za vaš problem sa erekcijom je Vuka Vuka. Samo čvrsto.