vuka vuka logo

Dodaci ishrani nisu zamena za uravnoteženu, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.

U redu

Metode za otklanjanje problema ED

Obzirom na činjenicu da je ED bolest u evoluciji, koja ima značajan negativni uticaj na kvalitet života muške populacije, prisutna je potreba za bezbednom i efikasnom terapijom. Mnogobrojne su aktuelne mogućnosti lečenja erektilne disfunkcije, uključujući: promenu načina života, spoljne vakum uređaje (VEP), lekove, hormonska terapija, injekciona terapija i intrauretralna aplikacija. Proteklih desetak godina, lekovi iz grupe inhibitora fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5) predstavljaju prvu terapijsku liniju u tretmanu ovog oboljenja.

Promena načina života

Poboljšanje načina života veliki je korak ka kvalitetnijem seksualnom životu. Standardni tretman za ED podrazumeva promenu načina života, koja će imati uticaj na seksualno i opšte zdravstveno stanje, odnosno: svakodnevne fizičke aktivnosti-vežbanje, normalna telesna težina, prestanak pušenja, smanjen unos alkohola... Zdrava ishrana i smanjenje stresa, takođe su korisni za opšte zdravlje i posledično za oporavak erektilne funkcije.

Spoljašnji vakum uređaji

Specijalno dizajniran vakum uređaj za proizvodnju erekcije se uspešno koristi dugi niz godina. Vakum uređaji su bezbedni, relativno jeftin i pouzdani i ne zahtevaju operaciju. Tipičan vakum uređaj se sastoji od plastičnog cilindra koji se postavlja iznad penisa, tenzionih  prstenova različitih veličina i male ručne pumpe. Vazduh se ispumpava, što  dovodi  do delimičnog vakuma, koji privlači krv u penis i stvara erekciju. Kada se postigne erekcija, prsten koji deluje kao podvez da bi krv u penisu ostala i da bi se održala erekcija, postavlja se oko korena (baze) penisa. Korišćenje ispravne veličine tenzije prstena je od ključnog značaja za dobijanje erekcije. Ako je prsten prejak, može biti neprijatno. Ako se koristi preveliki prsten, erekcija se ne može adekvatno postići. Tenzija prstena ne bi smela da bude duža od 30 minuta. Iako su ovi uređaji  generalno bezbedni mogu se javiti hematomi. Drugi mogući sporedni efekti su: bol, niža temperatura penisa, ukočenost, bolna ejakulacija, uvlačenje tkiva mošnica u cilindar... Mnogi od ovih neželjenih efekata se mogu prevazići pravilnim izborom tenzionih prstenova i veličine cilindra i svakako, adekvatnom tehnikom primene. Vakum uređaji su efikasni kod većine muškaraca. Oko 50% muškaraca koji koriste vakum uređaj postići će zadovoljavajuću erekciju, ali samo polovina nastavi da koristi uređaj tokom dužeg vremenskog perioda. Najčešći uzrok neuspeha je nepravilna upotreba ili nepoznavanje uređaja. Mnogi pacijenti gube interesovanje za ovaj način lečenja zbog: neophodne pripreme (možda će morati da se prekine predigra), nemogućnosti da se sakrije tenzioni prsten, relativnog nedostataka spontanosti... Iako se vakum uređajima može postići dobar efekat, mnogi ih smatraju manje „romantičnim“ u odnosu na druge konzervativne mogućnosti lečenja.

Raznim terapijama možete da uklonite problem impotencije


Injekciona terapija

Moderno doba injekcione terapije počelo je 1993. godine. Pokazalo se da lekovi koji proizvode vazodilataciju (proširenje krvnih sudova), dovode do erekcije kada se ubrizgavaju direktno u penis. Alprostadil je trenutno najčešće korišćen lek za injekcionu terapiju. Samostalna administracija ovih lekova je veoma izvodljiva. Ona danas predstavlja najefikasniji način za postizanje erekcije velikog broja muškraca koji boluju od erektilne disfunkcije. Zapravo, ako je vaskularna struktura penisa očuvana, upotreba injekcionih lekova je skoro uvek efikasna. Međutim, muškarci koji dobijaju  antikoagulantne lekove, ne mogu da koriste ovu terapiju. Lekar određuje odgovarajuću dozu, koja se podešava tako da se obezbedi adekvatna erekcija u trajanju do 90 minuta. Injekcija može da se primeni 3 puta nedeljno. Neželjena dejstva uključuju: bol od datog leka (ne od injekcije), prijapizam (produžena erekcija koja traje 4 sata ili više, je hitno urološko stanje koje se zbrinjava u hitnim službama), ožiljci ili krvarenje na mestu injekcije. Iako je sama injekcija bezbolna, mnogi muškarci smatraju ovakvu terapiju neugodnom. 


Intrauretralne kuglice  -  MUSE (medikalni uretralni sistem za erekciju)

Intrauretralne kuglice su alternativa za muškarce koji ne žele ili nisu uspeli da koriste druge terapijske opcije i efikasna je kod većine, čak i kod muškaraca koji imaju vaskularne bolesti ili boluju od dijabetesa, kao i nakon radikalne prostatektomije. Terapija je formulisana kao male supozitorije, koje se ubacuju u uretru (kanal kroz koji se izlučuje urin i sperma), neposredno posle mokrenja. Takođe, privremeni podvez omogućava da lek ostane u erektilnom tkivu prenisa. Najčešći neželjeni efekat ove tarpije je bol.

Hirurško lečenje obuhvata:

  • Stavljanje proteze u penis,
  • Rekonstrukcije arterija unutar penisa u cilju povećanja protoka krvi,
  • Blokiranje vene unutar penisa koje dozvoljavaju da krv napusti penis.

Penilni Implanti (Proteze penisa)

U prošlosti, postavljanje implantata u penis, bila je jedina efikasna terapija za muškarce sa organskim uzrokom erektilne disfunkcije. Danas, implanti su poslednja opcija rezervisana za visoko motivisane muškarce, kada su neuspešno sprovedene druge opcije tretmana. Generalno, postoje dva tipa penilnih proteza. Prva je hidraulična, kod koje postoji mali rezervoar tečnosti smešten ispod kože, sa pumpicom kojom se tečnost iz rezervoara usmerava u protezu. Druga vrsta proteze je semirigidna, nakon čije ugradnje je penis uvek u stanju poluerekcije. Veličina proteza usklađena je s prosečnom veličinom penisa u erekciji.

Vaskularna rekonstruktivna hirurgija

Vaskularna rekonstruktivna hirurgija je još jedna hirurška opcija kod muškarca sa erektilnom disfunkcijom. Hirurgija za rekonstrukciju arterije u penisu obezbeđuje, povećanjem protoka krvi u penis, postizanje ili održavanje erekcije. Hirurgija koja se odnosi na blokiranje vene unutar penisa obezbeđuje zadržavanje krvi penisu, i samim tim produžava erekciju. Prednosti vaskularne rekonstruktivne hirurgije uključuje činjenicu da se kod uspešnih intervencija vraća prirodna erekcija, prirodan izgled, odnosno nije potreban implant. Mora se naglasiti da je veoma mali broj muškaraca potencijalni kandidat za vaskularnu rekonstruktivnu hirurgiju. Osim toga, postoji veoma malo medicinskih centara koji imaju iskustvo u vaskularnoj hirurgiji erektilne disfunkcije. Dugoročna efikasnost vaskularne rekonstruktivne hirurgije je obično do 2 godine. Isto tako, vaskularna rekonstruktivna hirurgija je veoma skupa i povezana sa relativno visokom stopom komplikacija i recidiva. Drugi nedostaci vaskularne rekonstruktivne hirurgije su: tehnički zahtevna, rizik od infekcije, formiranje ožiljaka, bolne erekcije, skraćenje ili ukočenost penisa.

Medikamentna terapija

Uvođenjem lekova iz grupe PDE5 inhibitora se značajno promenio koncept dijagnostikovanja  i tretmana ED. Naime, svi inhibitori deluju već opisanim mehanizmom, sa prijavljenim kliničkim stopama efikasnosti do 70%. Nijedan lek iz ove grupe (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Avanafil) nije se pokazao efikasnijim i bezbednijim od ostalih. Glavne kliničke razlike uključuju početak, trajanje delovanja i profil neželjenih dejstava (glavobolja 10-16%, crvenilo lica 5-12%, dispepsija 4-12%, nazalna kongestija 1-10%, vrtoglavica     2-3%, smetnje sa vidom, bol u leđima). Kontraindikovana je njihova istovremena primena sa nitratima, obzirom da imaju blaga vazodilatatorna svojstva koja mogu potencirati nitroglicerin indukovanu hipotenziju, što može biti po život opasna komplikacija.

Vuka Vuka. Samo čvrsto.

Rešenje za vaš problem sa erekcijom je Vuka Vuka. Samo čvrsto.