vuka vuka logo

Dodaci ishrani nisu zamena za uravnoteženu, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.

U redu

Koji su simptomi i faktori rizika nastanka ED?

Seksualna funkcija podrazumeva kompleksnu interakciju između bioloških, društveno-kulturnih i psiholoških faktora, tako da upravo složenost ovakve interakcije, otežava da se utvrdi klinički, etiologija seksualne disfunkcije. Pre nego što se postavi dijagnoza seksualne disfunkcije, potrebno je da se isključe činioci koji mogu dolaziti iz mentalne sfere, kao i faktori koji su provocirani stresom.

Pored definisanih kriterijuma za erektilni poremećaj, treba razmotriti uzroke koji su uslovljeni od strane partnera, kao i od odnosa u partnerskoj vezi i individualnih faktora (npr. podatak seksualnog ili emocionalnog zlostavljanja). Takođe, treba razmotriti postojeća psihijatrijska stanja (kao što je depresija), ili stresove poput gubitka posla, ali i uzeti u obzir medicinske faktore (npr. postojeće zdravstveno stanje).

Postoji nekoliko specifičnih i definisanih kriterijuma za erektilni poremećaj. Na njega ukazuje postojanje najmanje jednog od sledećih simptoma u gotovo svim, ili svim (75-100%) seksualnim aktivnostima, a koje se manifestuje kao:

  • poteškoća u dobijanju erekcije tokom seksualne aktivnosti,
  • poteškoća u održavanju erekcije do završetaka seksualne aktivnosti, ili
  • nedovoljan kvalitet čvrstine erekcije.

Na dijagnozu ED ukazuju još neki činioci:

  • Podatak da simptomi traju oko šest meseci
  • Simptomi prouzrokuju značajnu patnju za pojedinca
  • Erektilna disfunkcija se ne može objasniti mentalnim poremećajima, drugim zdravstvenim stanjima, uticajem lekova, stresom u partnerskoj vezi ili drugim značajnim stresovima.

Postanite i vi jedan od zadovoljnih korisnika Vuka Vuka prirodnog preparata za potenciju


Ozbiljnost erektilne disfunkcije je klasifikovana kao blaga, umerena ili teška, na osnovu nivoa stresa koji se uzrokuje kod pacijenta. Erektilna disfunkcija u odnosu na pojavu i trajanje može biti:

  • Doživotna (prisutan problem od prvog seksualnog iskustva)
  • Stečena (razvija se nakon perioda relativno normalnog seksualnog funkcionisanja).

Pored toga, kontekst u kome se erektilna disfunkcija ispoljava, može biti:

  • Generalizovan (ne ograničava se na određene vrste stimulacije, situacija, ili partnera)
  • Situacioni (ograničen na određene vrste stimulacije, situacija, ili partnera).

Uznemirenost koju izaziva impotencija je manja među starijim muškarcima


Erektilna 
disfunkcija koja je prisutna celog života, povezana je obično sa psihološkim faktorima, dok je stečena erektilna disfunkcija češće uzrokovana biološkim faktorima. Uznemirenost koju izaziva erektilna disfunkcija je manja među starijim muškarcima nego među mlađim muškarcima.

U svojoj manifestaciji, ED može biti minimalna, umerena i kompletna. Simptomi se kreću se od najblažih, kada se postiže puna erekcija, ali nedovoljnog trajanja, do izraženih, koje karakteriše nepostojanje i potpuni izostanak erekcije. Između ove dve krajnosti može se pojaviti i smanjena želja (libido) ili nedovoljna čvrstina penisa. Prosečna učestalost seksualnih aktivnosti iznosi od 1 do 12 puta u toku jednog meseca, dok kod poremećaja smanjenja seksualne želje, ovaj broj se može odnositi čak i na više godina. Procenat muškaraca starijih od 45 godina kod kojih se ispoljava znatni pad seksualne želje iznosi 5%, odnosno 13% kod starijih od 60 godina. Uzroci su najčešće psihičke prirode (depresija, nedostatak ljubavi i komunikacije između partnera), smanjenje nivoa testosterona, upotreba nekih lekova (antihipertenzivi i antidepresivi), kao i zloupotreba droge i alkohola.

Vuka Vuka. Samo čvrsto.

Rešenje za vaš problem sa erekcijom je Vuka Vuka. Samo čvrsto.